Se încarcă...


Rezultatul calculului $79 \cdot 83+83\cdot57-36\cdot83$ este numărul natural ... .

$(3+6+9+...+90)-(2+4+6+...+60)=...$ .

Câte numere $\overline{ab}$ verifică egalitatea $\overline{ab}+\overline{ba}=176$?

Suma a două numere naturale este egală cu 78. Dacă îl împărțim pe cel mai mare la cel mai mic obținem câtul 4 și restul 3. Diferența celor două numere este egală cu ... .

Căte numere de trei cifre dau restul 13 la împărțirea cu 15?
Acum, că ai parcurs toate cele 5 întrebări, asigură-te că ai introdus răspunsurile dorite și apasă butonul -->

Cel mai mare divizor comun al numerelor 90 și 72 este egal cu ... .

Cel mai mic multiplu comun al numerelor 18 și 20 este egal cu ... .

Care este mai mic număr natural care împărțit pe rând la 12, 15 și 25 dă de fiecare dată câtul nenul și restul 7?

Bunica are 28 de portocale și 45 de mere. Ea le distribuie, în mod egal, nepoților, dar îi mai rămân 4 portocale și 5 mere. Câți nepoți are bunica?

Dacă CMMDC $ (60,x)=15$ și CMMMC $[60,x]=300$, atunci $x=...$ .
Acum, că ai parcurs toate cele 5 întrebări, asigură-te că ai introdus răspunsurile dorite și apasă butonul -->

Câte submulțimi nevide are mulțimea $A = \{1, 2, 3\}$ ?

Cel mai mic element al mulțimii $M=\{x\in \mathbb{N} | 2x+1\geq 7\}$ este egal cu ... .

Dacă $\{1, 2, 3\}=\{2x, 3y, 4z+1\}$, atunci suma numerelor naturale $x, y$ și $z$ este egală cu ... .

Dacă $\{1, 5, x, 8\}\cap \{2, 7, 1, 4, y\}=\{5, 1, 7\}$, atunci $x+y=\dots$ .

Dacă mulțimea $A\cup B$ are $15$ elemente, mulțimea $A$ are $7$ elemente și mulțimea $B$ are $10$ elemente, câte elemente are mulțimea $A\setminus B$ ?
Acum, că ai parcurs toate cele 5 întrebări, asigură-te că ai introdus răspunsurile dorite și apasă butonul -->

Complementul unghiului cu măsura de $37 ^\circ $ are măsura egală cu ... grade.

Suplementul unghiului cu măsura de $37 ^\circ $ are măsura egală cu ... grade.

Măsura unghiului format de bisectoarele a două unghiuri adiacente suplementare este egală cu ... grade.

Unghiul $AOB$ are măsura de 50 de grade. Dacă $[OC$ este semidreapta opusă semidreptei $[OA$, unghiul $BOD$ este alungit și $[OE$ este bisectoarea unghiului $COD$, atunci măsura unghiului $AOE$ este egală cu ... grade.

Unghiurile $AOB, BOC, COD$ și $DOA$ sunt unghiuri formate în jurul punctului $O$ astfel încât $AOB$ este unghi ascuțit, $AOB$ și $BOC$ sunt suplementare, $AOB$ și $AOD$ sunt complementare și $m (\angle COD)=4\cdot m (\angle AOB)$. Măsura unghiului $BOC$ este egală cu ... grade.
Acum, că ai parcurs toate cele 5 întrebări, asigură-te că ai introdus răspunsurile dorite și apasă butonul -->

Aria unui triunghi dreptunghic cu catetele egale cu 3 cm și 4 cm este egală cu ... cm$^2 .$

Aria unui trapez cu linia mijlocie egală cu 6 cm și înălțimea de 5 cm este egală cu ... cm$^2 .$

Aria unui triunghi dreptunghic isoscel cu ipotenuza de 10 cm este egală cu ... cm$^2 .$

Aria unui paralelogram $ABCD$ cu $AB=4$ cm, $ AD=3$ cm și măsura unghiului $A$ egală cu $150^\circ$ este egală cu ... cm$^2 .$

Lungimile diagonalelor unui romb sunt egale cu 30 cm și 40 cm, iar lungimea laturii sale este egală cu 25 cm. Înălțimea rombului este egală cu ... cm.
Acum, că ai parcurs toate cele 5 întrebări, asigură-te că ai introdus răspunsurile dorite și apasă butonul -->

Rezultatul calculului $|-3|+|+2|$ este numărul natural $\dots$ .

Rezutatul calculului $|2-\sqrt{5}|+|\sqrt{5}-3| $ este numărul natural ... .

Câte numere întregi verifică inegaliatea $|x|<4$?

Suma soluțiilor reale ale ecuației $|2x-1|=5$ este egală cu $\dots$ .

Dacă $|x-\sqrt{2}|+|y+1|=0$, atunci $x^2+y^2=\dots$ .
Acum, că ai parcurs toate cele 5 întrebări, asigură-te că ai introdus răspunsurile dorite și apasă butonul -->

Suma măsurilor ughiurilor unui patrulater convex este egală cu ... grade.

Rombul $ABCD$ are perimetrul egal cu $12$ cm și măsura unghiului $ABC$ egală cu $120$ de grade. Lungimea diagonalei $BD$ este egală cu ... cm.

Măsura unghiului format de bisectoarele a două unghiuri alăturate ale unui paralelogram este egală cu ... grade.

Dacă în dreptunghiul $ABCD$ de centru $O$ știm că $AO=2$ cm, atunci $AC+BD= \dots$ cm .

În paralelogramul $ABCD$, notăm cu $M$ mijlocul laturii $AB$. Dacă $AC \cap DM = \{N\}$ și $AC= 15$ cm, atunci lungimea segmentului $NC$ este egală cu ... cm.
Acum, că ai parcurs toate cele 5 întrebări, asigură-te că ai introdus răspunsurile dorite și apasă butonul -->

Suma numerelor întregi din intervalul $(-2, 3]$ este egală cu ... .

Dacă $\{x \in \mathbb{R} | -1 \leq \frac{2x-1}{3} \leq3 \} = [a, b],$ atunci $a+b = \dots$ .

Dacă $\{x \in \mathbb{R} | |x-1|<3 \} = (a, b),$ atunci $a+b = \dots$ .

Dacă $[-2, a) \cap (b, 5] = (-1, 5),$ atunci $a+b = \dots$ .

Cardinalul mulțimii $((- \infty, 8) \cup [13, 100]) \cap \mathbb{N}$ este egal cu ... .
Acum, că ai parcurs toate cele 5 întrebări, asigură-te că ai introdus răspunsurile dorite și apasă butonul -->