Se încarcă...

Termeni și Condiții

Câteva reguli după care funcționează site-ul și cu care trebuie să fii de acord dacă îi vizitezi paginile sau dacă îi devii membru.


Dacă utilizatorii prezentului site au vârsta sub 18 ani, sunt rugaţi să citească termenii şi condițiile site-ului împreună cu părinţii sau reprezentanţii lor legali, după caz. Pentru crearea și configurarea unui cont personal în cadrul platformei, utilizatorii sunt rugaţi să furnizeze date personale şi date de contact. Astfel, se recomandă ca părinţii sau reprezentanţii legali să fie cei care vor furniza aceste date şi astfel vor avea permanent control asupra mesajelor primite şi vor supraveghea modalitatea de folosire a contului respectiv.


Definiții:

  • Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.subiectematematica.ro reprezintă un acord încheiat între orice persoană (denumită în continuare utilizator) care vizitează ori accesează site-ul sau care doreşte să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciul (denumit în continuare serviciu) şi dl. prof. Aurel Bârsan, în calitatea sa de proprietar şi administrator al site-ului şi de furnizor al serviciului. Acest acord stabileşte care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.subiectematematica.ro (denumit în continuare site) ori poate utiliza în orice mod serviciul oferit prin intermediul site-ului;
  • conţinut: orice document aflat pe acest site precum şi fragmente/porţiuni ale acestor documente, indiferent sub ce formă se regăsesc: text, grafică, sunet, imagine, film, programe etc.
  • utilizator: orice persoană care accesează acest site pentru orice motiv, inclusiv pentru a posta un conţinut precum şi pentru a descărca, folosi, copia parţial sau integral documente/fişiere care se regăsesc pe acest site.
  • serviciu înseamna furnizarea către utilizatori a accesului la date şi informaţii transmise de site şi furnizorii săi prin internet (aceştia putând fi inclusiv utilizatorii), cu posibilitatea de a publica conţinut nou pe acesta.

Acceptarea acordului

Accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricărei pagini din acesta şi/sau a serviciului, precum şi a oricărei componente a acestuia constituie o acceptare în întregime si necondiţionată a acordului şi a oricărei prevederi din acesta, iar neacceptarea acestui acord ori a oricărei prevederi din acesta atrage obligaţia persoanei respective de a înceta de îndata accesarea site-ului.


Conţinutul site-ului

Conţinutul site-ului aşa cum este el definit este proprietatea dl. prof. Aurel Bârsan, în afara cazurilor în care este menţionat expres autorul. Toate lucrările publicate pe acest site sunt protejate de "Legea dreptului de autor" şi de Tratatele şi acordurile internaţionale privind drepturile de proprietate intelectuală. Utilizatorii pot folosi conţinutul site-ului exclusiv în scopuri educaționale. Utilizatorilor le este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia parţială, integrală sau modificată a conţinutului acestui site în alte scopuri.


Securitate

Utilizatorul ia la cunoştinţă că site-ul nu poate controla şi nu oferă niciun fel de sugestii, garanţii sau condiţii privind securitatea sau conţinutul informaţiilor care trec prin reţeaua sa de comunicaţii şi prin internet sau prin serviciu. Utilizatorul ia la cunoştintă că serviciile sunt disponibile prin internet şi, deşi administratorii site-ului vor face tot ce le stă în putinţă pentru a menţine securitatea informaţiilor, nu se poate garanta că informaţia pe care utilizatorul o primeşte sau o trimite folosind serviciul va fi permanent în siguranţa.


Limitarea răspunderii

Site-ul nu este răspunzător pentru erorile sau omisiunile prezente în conţinutul furnizat de utilizatori şi de aceea utilizatorul acceptă că site-ul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte rezultate din accesarea/folosirea acestui site.


Protecţia datelor personale

Există probabilitatea de a fi necesară solicitarea unor informaţii cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa poștală, adresa de e-mail şi numărul de telefon, pentru a putea îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite de site, pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor şi pentru a ţine evidenţa utilizării site-ului. În acest sens, site-ul va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele furnizate de utilizatori, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Prezentul acord constituie informare către utilizatori că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime a serviciului.


Modificarea acordului

Site-ul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice mod, oricând şi oricare dintre clauzele prezentului acord, fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de utilizatori. Simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de site sau de serviciu intervenite după operarea modificării reprezintă acceptarea deplină şi necondiţionată de către utilizator. Neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului.


Legea aplicabilă. Litigii

Clauzele prezentului acord sunt interpretate şi executate potrivit legislației în vigoare pe teritoriul României. Părţile convin ca în cazul unor neînţelegeri privind validitatea prezentului document sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor.